Trạm xử lí nước thải khu đô thị thương mại Văn Giang Ecopark

Vị trí: Khu đô thị Ecopark Hưng Yên

Mặt hàng cung cấp: PSTL100L