Tribeco Hưng Yên

Vị trí: Km22, quốc lộ 5, Thị trấn Bần Yên Nhân, Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên

Mặt hàng cung cấp: PCFMM120L20 | PIFA236L36 | COFB50L | COFB100L | PHBSS100L | PRFJ336L54 | PIFI136L18 | PDPA122L9 | PDPA162L12 | PIFI236L36 | PSTP100L