Trung Tâm Thương Mại Và Siêu Thị Go

Vị trí: Bà Rịa - Phường Phước Hiệp - Tp.Bà Rịa.