Trung Tâm Tim Mạch – Bệnh Viện Đa Khoa Đà Nẵng GĐ2

Vị trí: 140 Hải Phòng, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng

Mặt hàng cung cấp: PRFJ236L36 | PIFS236L36 | PEXF23SC-G2 | PEMD21SW | PSFD236L20 | PLCA335L18 | PRDYY138L9 | PWLSE27/S | BPY2X36 | POLH2065