Trường Quốc tế Úc AIS – Cơ sở Thủ Thiêm

Vị trí: 264 Mai Chí Thọ, Tp Thủ Đức.

Mặt hàng cung cấp: PSLUU20L, PSDRR145L10, PDPA162L12