VĂN PHÒNG PUBLIC BANK

Vị trí: Số 30. Phan Chu Trinh, Thành Phố Tam Kỳ,Tỉnh Quảng Nam - Số 18 đường 25/4 Phường bạch Đằng - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng NinH

Mặt hàng cung cấp : PRFB310L30, PRFB336L54