Xi Măng Đồng Lâm

Vị trí: Thôn Cổ Xuân, Tỉnh Thừa Huế, Phong An, Phong Điền, Thừa Thiên Huế

Mặt hàng cung cấp: POLH5065