Sản phẩm

Sản phẩm mới
Đèn LED Downlight khách sạn 10W PRHM75L10
Đèn LED Downlight khách sạn 10W PRHM75L10
New!
Mã sản phẩm : PRHM75L10 
Công suất : 10  W
Quang thông : 784  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
Đèn LED Downlight khách sạn 5W PRHM60L5
Đèn LED Downlight khách sạn 5W PRHM60L5
New!
Mã sản phẩm : PRHM60L5
Công suất : 5  W
Quang thông : 444  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
Đèn LED Downlight khách sạn 3W PRHM60L3
Đèn LED Downlight khách sạn 3W PRHM60L3
New!
Mã sản phẩm : PRHM60L3
Công suất : 3  W
Quang thông : 231  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
Đèn LED Downlight khách sạn 3W PRHM34L3
Đèn LED Downlight khách sạn 3W PRHM34L3
New!
Mã sản phẩm : PRHM34L3
Công suất : 3  W
Quang thông : 231  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
Đèn LED Downlight Slim 9W âm trần có Dimmer PDPA122L9/D
Đèn LED Downlight Slim 9W âm trần có Dimmer PDPA122L9/D
New!
Mã sản phẩm : PDPA122L9/D
Công suất : 9  W
Quang thông : 815  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
605.000VND
Đèn LED Downlight Slim 12W âm trần PDPA162L12
Đèn LED Downlight Slim 12W âm trần PDPA162L12
New!
Mã sản phẩm : PDPA162L12
Công suất : 12  W
Quang thông : 1111  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
258.000VND
Đèn LED Downlight Slim 12W âm trần có Dimmer PDPA162L12/D
Đèn LED Downlight Slim 12W âm trần có Dimmer PDPA162L12/D
New!
Mã sản phẩm : PDPA162L12/D
Công suất : 12  W
Quang thông : 1111  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
658.000VND
Đèn LED Downlight Slim 18W âm trần PDPA167L18
Đèn LED Downlight Slim 18W âm trần PDPA167L18
New!
Mã sản phẩm : PDPA167L18
Công suất : 18  W
Quang thông : 1761  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
406.000VND
Đèn LED Downlight Slim 18W âm trần có Dimmer PDPA167L18/D
Đèn LED Downlight Slim 18W âm trần có Dimmer PDPA167L18/D
New!
Mã sản phẩm : PDPA167L18/D
Công suất : 18  W
Quang thông : 1761  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
840.000VND
Đèn LED Downlight Slim 7W âm trần PDPA97L7
Đèn LED Downlight Slim 7W âm trần PDPA97L7
New!
Mã sản phẩm : PDPA97L7
Công suất : 7  W
Quang thông : 576  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
172.000VND
Đèn LED Downlight Slim 7W âm trần có Dimmer PDPA97L7/D
Đèn LED Downlight Slim 7W âm trần có Dimmer PDPA97L7/D
New!
Mã sản phẩm : PDPA97L7/D
Công suất : 7  W
Quang thông : 576  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
421.000VND
Đèn LED Downlight 5W âm trần PRDYY108L5-G2
Đèn LED Downlight 5W âm trần PRDYY108L5-G2
New!
Mã sản phẩm : PRDYY108L5-G2
Công suất : 5  W
Quang thông : 425  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
248.000VND
Sản phẩm nổi bật
Đèn đường LED năng lượng mặt trời PSOSA100L
Đèn đường LED năng lượng mặt trời PSOSA100L
hot
Mã sản phẩm : PSOSA100L
Công suất : 100  W
Quang thông : 3000  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
11.021.000VND
Đèn đường LED năng lượng mặt trời PSOSA120L
Đèn đường LED năng lượng mặt trời PSOSA120L
hot
Mã sản phẩm : PSOSA120L
Công suất : 120  W
Quang thông : 3600  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
12.124.000VND
Đèn đường LED năng lượng mặt trời PSOSA180L
Đèn đường LED năng lượng mặt trời PSOSA180L
hot
Mã sản phẩm : PSOSA180L
Công suất : 180  W
Quang thông : 5800  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
13.162.000VND
Đèn đường LED năng lượng mặt trời PSOSA30L
Đèn đường LED năng lượng mặt trời PSOSA30L
hot
Mã sản phẩm : PSOSA30L
Công suất : 30  W
Quang thông : 900  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
5.322.000VND
Đèn đường LED năng lượng mặt trời PSOSA40L
Đèn đường LED năng lượng mặt trời PSOSA40L
hot
Mã sản phẩm : PSOSA40L
Công suất : 40  W
Quang thông : 1200  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
6.558.000VND
Đèn đường LED năng lượng mặt trời PSOSA60L
Đèn đường LED năng lượng mặt trời PSOSA60L
hot
Mã sản phẩm : PSOSA60L
Công suất : 60  W
Quang thông : 1800  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
7.954.000VND
Đèn LED pha năng lượng mặt trời PSOSE100L
Đèn LED pha năng lượng mặt trời PSOSE100L
hot
Mã sản phẩm : PSOSE100L
Công suất : 100  W
Quang thông : 2500  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
5.688.000VND
Đèn LED pha năng lượng mặt trời PSOSE10L
Đèn LED pha năng lượng mặt trời PSOSE10L
hot
Mã sản phẩm : PSOSE10L
Công suất : 10  W
Quang thông : 250  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
1.225.000VND
Đèn LED pha năng lượng mặt trời PSOSE20L
Đèn LED pha năng lượng mặt trời PSOSE20L
hot
Mã sản phẩm : PSOSE20L
Công suất : 20  W
Quang thông : 500  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
1.763.000VND
Đèn LED pha năng lượng mặt trời PSOSE30L
Đèn LED pha năng lượng mặt trời PSOSE30L
hot
Mã sản phẩm : PSOSE30L
Công suất : 30  W
Quang thông : 750  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
2.438.000VND
Đèn LED pha năng lượng mặt trời PSOSE50L
Đèn LED pha năng lượng mặt trời PSOSE50L
hot
Mã sản phẩm : PSOSE50L
Công suất : 50  W
Quang thông : 1250  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
4.063.000VND
Công suất
Tuổi thọ
Cấp bảo vệ
Chọn khoảng giá (VNĐ)
Sắp xếp theo
Đèn LED Downlight khách sạn 5W PRHM60L5
Đèn LED Downlight khách sạn 5W PRHM60L5
New!
Mã sản phẩm : PRHM60L5
Công suất : 5  W
Quang thông : 444  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
Đèn LED Downlight khách sạn 3W PRHM60L3
Đèn LED Downlight khách sạn 3W PRHM60L3
New!
Mã sản phẩm : PRHM60L3
Công suất : 3  W
Quang thông : 231  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
Đèn LED Downlight khách sạn 3W PRHM34L3
Đèn LED Downlight khách sạn 3W PRHM34L3
New!
Mã sản phẩm : PRHM34L3
Công suất : 3  W
Quang thông : 231  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
Đèn LED Downlight khách sạn 10W PRHM75L10
Đèn LED Downlight khách sạn 10W PRHM75L10
New!
Mã sản phẩm : PRHM75L10 
Công suất : 10  W
Quang thông : 784  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
Bộ đèn chống thấm – chống bụi 1,2m PIFI236L36-EDIT
Bộ đèn chống thấm – chống bụi 1,2m PIFI236L36-EDIT
Mã sản phẩm : PIFI236L2021
Công suất : 40  W
Quang thông : 3720  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
1.005.000VND
Đèn LED Downlight 6W âm trần OLA16L6
Đèn LED Downlight 6W âm trần OLA16L6
Mã sản phẩm : OLA16L6
Công suất : 6  W
Quang thông : 450  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
471.000VND
Đèn LED Downlight 12W âm trần OLA26L12
Đèn LED Downlight 12W âm trần OLA26L12
Mã sản phẩm : OLA26L12
Công suất : 12  W
Quang thông : 900  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
862.000VND
Đèn LED Downlight 18W âm trần OLA36L18
Đèn LED Downlight 18W âm trần OLA36L18
Mã sản phẩm : OLA36L18
Công suất : 18  W
Quang thông : 1350  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
1.200.000VND
Đèn LED Downlight 24W âm trần OLA46L24
Đèn LED Downlight 24W âm trần OLA46L24
Mã sản phẩm : OLA46L24
Công suất : 24  W
Quang thông : 1800  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
1.577.000VND
Đèn LED Downlight 10W âm trần OLS110L10
Đèn LED Downlight 10W âm trần OLS110L10
Mã sản phẩm : OLS110L10
Công suất : 10  W
Quang thông : 1000  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
415.000VND
Đèn LED Downlight 10W âm trần có Dimmer OLS110L10/D
Đèn LED Downlight 10W âm trần có Dimmer OLS110L10/D
Mã sản phẩm : OLS110L10/D
Công suất : 10  W
Quang thông : 1000  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
789.000VND
Đèn LED Downlight 20W âm trần OLS210L20
Đèn LED Downlight 20W âm trần OLS210L20
Mã sản phẩm : OLS210L20
Công suất : 20  W
Quang thông : 2000  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
858.000VND