Sản phẩm

Sản phẩm mới
Đèn LED Downlight khách sạn 10W PRHM75L10
Đèn LED Downlight khách sạn 10W PRHM75L10
New!
Mã sản phẩm : PRHM75L10 
Công suất : 10  W
Quang thông : 784  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
495.000VND
Đèn LED Downlight khách sạn 5W PRHM60L5
Đèn LED Downlight khách sạn 5W PRHM60L5
New!
Mã sản phẩm : PRHM60L5
Công suất : 5  W
Quang thông : 444  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
455.000VND
Đèn LED Downlight khách sạn 3W PRHM60L3
Đèn LED Downlight khách sạn 3W PRHM60L3
New!
Mã sản phẩm : PRHM60L3
Công suất : 3  W
Quang thông : 231  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
415.000VND
Đèn LED Downlight khách sạn 3W PRHM34L3
Đèn LED Downlight khách sạn 3W PRHM34L3
New!
Mã sản phẩm : PRHM34L3
Công suất : 3  W
Quang thông : 231  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
398.000VND
Đèn LED Downlight Slim 18W âm trần có Dimmer PDPA167L18/D
Đèn LED Downlight Slim 18W âm trần có Dimmer PDPA167L18/D
New!
Mã sản phẩm : PDPA167L18/D
Công suất : 18  W
Quang thông : 1761  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
840.000VND
Đèn LED Downlight Slim 7W âm trần PDPA97L7
Đèn LED Downlight Slim 7W âm trần PDPA97L7
New!
Mã sản phẩm : PDPA97L7
Công suất : 7  W
Quang thông : 576  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
172.000VND
Đèn LED Downlight Slim 7W âm trần có Dimmer PDPA97L7/D
Đèn LED Downlight Slim 7W âm trần có Dimmer PDPA97L7/D
New!
Mã sản phẩm : PDPA97L7/D
Công suất : 7  W
Quang thông : 576  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
421.000VND
Đèn LED Downlight 5W âm trần PRDYY108L5-G2
Đèn LED Downlight 5W âm trần PRDYY108L5-G2
New!
Mã sản phẩm : PRDYY108L5-G2
Công suất : 5  W
Quang thông : 425  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
248.000VND
Đèn LED Downlight 7W âm trần PRDYY118L7-G2
Đèn LED Downlight 7W âm trần PRDYY118L7-G2
New!
Mã sản phẩm : PRDYY118L7-G2
Công suất : 7  W
Quang thông : 665  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
282.000VND
Đèn LED Downlight 9W âm trần PRDYY138L9-G2
Đèn LED Downlight 9W âm trần PRDYY138L9-G2
New!
Mã sản phẩm : PRDYY138L9-G2
Công suất : 9  W
Quang thông : 900  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
305.000VND
Đèn LED Downlight 12W âm trần PRDYY178L12-G2
Đèn LED Downlight 12W âm trần PRDYY178L12-G2
New!
Mã sản phẩm : PRDYY178L12-G2
Công suất : 12  W
Quang thông : 1320  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
435.000VND
Đèn LED Downlight 20W âm trần PRDYY188L20-G2
Đèn LED Downlight 20W âm trần PRDYY188L20-G2
New!
Mã sản phẩm : PRDYY188L20-G2
Công suất : 20  W
Quang thông : 2200  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
738.000VND
Sản phẩm nổi bật
Đèn đường LED năng lượng mặt trời PSOSA30L
Đèn đường LED năng lượng mặt trời PSOSA30L
hot
Mã sản phẩm : PSOSA30L
Công suất : 30  W
Quang thông : 900  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
5.322.000VND
Đèn đường LED năng lượng mặt trời PSOSA40L
Đèn đường LED năng lượng mặt trời PSOSA40L
hot
Mã sản phẩm : PSOSA40L
Công suất : 40  W
Quang thông : 1200  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
6.558.000VND
Đèn đường LED năng lượng mặt trời PSOSA60L
Đèn đường LED năng lượng mặt trời PSOSA60L
hot
Mã sản phẩm : PSOSA60L
Công suất : 60  W
Quang thông : 1800  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
7.954.000VND
Đèn đường LED năng lượng mặt trời PSOSA100L
Đèn đường LED năng lượng mặt trời PSOSA100L
hot
Mã sản phẩm : PSOSA100L
Công suất : 100  W
Quang thông : 3000  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
11.021.000VND
Đèn đường LED năng lượng mặt trời PSOSA120L
Đèn đường LED năng lượng mặt trời PSOSA120L
hot
Mã sản phẩm : PSOSA120L
Công suất : 120  W
Quang thông : 3600  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
12.124.000VND
Đèn đường LED năng lượng mặt trời PSOSA180L
Đèn đường LED năng lượng mặt trời PSOSA180L
hot
Mã sản phẩm : PSOSA180L
Công suất : 180  W
Quang thông : 5800  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
13.162.000VND
Đèn LED pha năng lượng mặt trời PSOSE10L
Đèn LED pha năng lượng mặt trời PSOSE10L
hot
Mã sản phẩm : PSOSE10L
Công suất : 10  W
Quang thông : 250  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
1.225.000VND
Đèn LED pha năng lượng mặt trời PSOSE20L
Đèn LED pha năng lượng mặt trời PSOSE20L
hot
Mã sản phẩm : PSOSE20L
Công suất : 20  W
Quang thông : 500  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
1.763.000VND
Đèn LED pha năng lượng mặt trời PSOSE30L
Đèn LED pha năng lượng mặt trời PSOSE30L
hot
Mã sản phẩm : PSOSE30L
Công suất : 30  W
Quang thông : 750  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
2.438.000VND
Đèn LED pha năng lượng mặt trời PSOSE50L
Đèn LED pha năng lượng mặt trời PSOSE50L
hot
Mã sản phẩm : PSOSE50L
Công suất : 50  W
Quang thông : 1250  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
4.063.000VND
Đèn LED pha năng lượng mặt trời PSOSE100L
Đèn LED pha năng lượng mặt trời PSOSE100L
hot
Mã sản phẩm : PSOSE100L
Công suất : 100  W
Quang thông : 2500  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
5.688.000VND
Công suất
Tuổi thọ
Cấp bảo vệ
Chọn khoảng giá (VNĐ)
Sắp xếp theo
Đèn LED âm trần chiếu điểm CRDB90L12
Đèn LED âm trần chiếu điểm CRDB90L12
Mã sản phẩm : CRDB90L12
Công suất : 12  W
Quang thông : 720  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
392.000VND
Đèn LED âm trần chiếu điểm CRDB90L7
Đèn LED âm trần chiếu điểm CRDB90L7
Mã sản phẩm : CRDB90L7
Công suất : 7  W
Quang thông : 420  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
251.000VND
Đèn LED âm trần chiếu điểm CRDB90L5
Đèn LED âm trần chiếu điểm CRDB90L5
Mã sản phẩm : CRDB90L5
Công suất : 5  W
Quang thông : 300  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
235.000VND
Đèn LED âm trần chiếu điểm CRDB90L3
Đèn LED âm trần chiếu điểm CRDB90L3
Mã sản phẩm : CRDB90L3
Công suất : 3  W
Quang thông : 180  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
225.000VND
Đèn LED âm trần chiếu điểm CRDC90L12
Đèn LED âm trần chiếu điểm CRDC90L12
Mã sản phẩm : CRDC90L12
Công suất : 12  W
Quang thông : 720  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
392.000VND
Đèn LED âm trần chiếu điểm CRDC90L7
Đèn LED âm trần chiếu điểm CRDC90L7
Mã sản phẩm : CRDC90L7
Công suất : 7  W
Quang thông : 420  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
251.000VND
Đèn LED âm trần chiếu điểm CRDC90L5
Đèn LED âm trần chiếu điểm CRDC90L5
Mã sản phẩm : CRDC90L5
Công suất : 5  W
Quang thông : 300  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
235.000VND
Đèn LED âm trần chiếu điểm CRDC90L3
Đèn LED âm trần chiếu điểm CRDC90L3
Mã sản phẩm : CRDC90L3
Công suất : 3  W
Quang thông : 180  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
225.000VND
Bộ đèn LED Tube hai đầu kiểu Batten CBLA218L36
Bộ đèn LED Tube hai đầu kiểu Batten CBLA218L36
Mã sản phẩm : CBLA218L36
Công suất : 36  W
Quang thông : 4000  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
349.000VND
Bộ đèn LED Tube hai đầu kiểu Batten CBLA118L18
Bộ đèn LED Tube hai đầu kiểu Batten CBLA118L18
Mã sản phẩm : CBLA118L18
Công suất : 18  W
Quang thông : 2000  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
194.000VND
Bộ đèn LED Tube hai đầu kiểu Batten CBLA29L18
Bộ đèn LED Tube hai đầu kiểu Batten CBLA29L18
Mã sản phẩm : CBLA29L18
Công suất : 18  W
Quang thông : 1980  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
250.000VND
Bộ đèn LED Tube hai đầu kiểu Batten CBLA19L9
Bộ đèn LED Tube hai đầu kiểu Batten CBLA19L9
Mã sản phẩm : CBLA19L9
Công suất : 9  W
Quang thông : 990  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
139.000VND