Sản phẩm

Sản phẩm mới
Cảm biến Sensor SS090SE  
Cảm biến Sensor SS090SE  
New!
Mã sản phẩm : SS090SE  
Tuổi thọ : 50000  giờ
296.000VND
Cảm biến Sensor SS040S
Cảm biến Sensor SS040S
New!
Mã sản phẩm : SS040S
Tuổi thọ : 50000  giờ
430.000VND
Đèn LED thanh PWWA36L-24
Đèn LED thanh PWWA36L-24
New!
Mã sản phẩm : PWWA36L-24
Công suất : 36  W
Quang thông : 2340  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
2.352.000VND
Đèn LED thanh PWWA36L/RGB
Đèn LED thanh PWWA36L/RGB
New!
Mã sản phẩm : PWWA36L/RGB
Công suất : 36  W
Quang thông : 1260  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
3.141.000VND
Đèn LED thanh PWWA30L-24
Đèn LED thanh PWWA30L-24
New!
Mã sản phẩm : PWWA30L-24
Công suất : 30  W
Quang thông : 1950  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
2.247.000VND
Đèn LED thanh PWWA30L/RGB
Đèn LED thanh PWWA30L/RGB
New!
Mã sản phẩm : PWWA30L/RGB
Công suất : 30  W
Quang thông : 1050  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
3.010.000VND
Đèn LED thanh PWWA30L
Đèn LED thanh PWWA30L
New!
Mã sản phẩm : PWWA30L
Công suất : 30  W
Quang thông : 1950  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
2.776.000VND
Đèn LED thanh PWWA24L-24
Đèn LED thanh PWWA24L-24
New!
Mã sản phẩm : PWWA24L-24
Công suất : 24  W
Quang thông : 1950  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
1.647.000VND
Đèn LED thanh PWWA24L/RGB
Đèn LED thanh PWWA24L/RGB
New!
Mã sản phẩm : PWWA24L/RGB
Công suất : 24  W
Quang thông : 840  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
2.487.000VND
Đèn LED thanh PWWA24L
Đèn LED thanh PWWA24L
New!
Mã sản phẩm : PWWA24L
Công suất : 24  W
Quang thông : 1560  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
2.176.000VND
Đèn LED thanh PWWA18L-24
Đèn LED thanh PWWA18L-24
New!
Mã sản phẩm : PWWA18L-24
Công suất : 18  W
Quang thông : 1170  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
1.553.000VND
Đèn LED thanh PWWA18L/RGB
Đèn LED thanh PWWA18L/RGB
New!
Mã sản phẩm : PWWA18L/RGB
Công suất : 18  W
Quang thông : 630  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
2.356.000VND
Sản phẩm nổi bật
Đèn LED gắn nổi hoặc treo trần PPBA48L12030
Đèn LED gắn nổi hoặc treo trần PPBA48L12030
New!
Mã sản phẩm : PPBA48L12030
Công suất : 48  W
Quang thông : 3840  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
1.886.000VND
Đèn LED sân vườn PPON10L390
Đèn LED sân vườn PPON10L390
New!
Mã sản phẩm : PPON10L390
Công suất : 10  W
Quang thông : 724  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
1.341.000VND
Đèn LED sân vườn PPON10L640
Đèn LED sân vườn PPON10L640
New!
Mã sản phẩm : PPON10L640
Công suất : 10  W
Quang thông : 521  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
1.572.000VND
Máng đèn tán quang âm trần T-bar PRFJ218L20
Máng đèn tán quang âm trần T-bar PRFJ218L20
New!
Mã sản phẩm : PRFJ218L20
Công suất : 20  W
Quang thông : 1200  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
579.000VND
Máng đèn tán quang gắn nổi PSFD218L20
Máng đèn tán quang gắn nổi PSFD218L20
New!
Mã sản phẩm : PSFD218L20
Công suất : 20  W
Quang thông : 1200  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
579.000VND
Máng đèn tán quang gắn nổi PSFD336L54
Máng đèn tán quang gắn nổi PSFD336L54
New!
Mã sản phẩm : PSFD336L54
Công suất : 60  W
Quang thông : 3600  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
1.257.000VND
Đèn LED cao áp treo trần PHBSS200L
Đèn LED cao áp treo trần PHBSS200L
New!
Mã sản phẩm : PHBSS200L
Công suất : 200  W
Quang thông : 20000  lm
Tuổi thọ : 30000  giờ
3.137.000VND
Đèn LED sân vườn năng lượng mặt trời PSOGD5L
Đèn LED sân vườn năng lượng mặt trời PSOGD5L
New!
Mã sản phẩm : PSOGD5L
Công suất : 5  W
Quang thông : 300  lm
Tuổi thọ : 30000  giờ
2.450.000VND
Đèn LED thanh âm trần PHLM10L
Đèn LED thanh âm trần PHLM10L
New!
Mã sản phẩm : PHLM10L
Công suất : 10  W
Quang thông : 800  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
486.000VND
Đèn đường LED năng lượng mặt trời PSOSA30L
Đèn đường LED năng lượng mặt trời PSOSA30L
New!
Mã sản phẩm : PSOSA30L
Công suất : 30  W
Quang thông : 900  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
5.322.000VND
Đèn LED thanh âm trần PHLM20L
Đèn LED thanh âm trần PHLM20L
New!
Mã sản phẩm : PHLM20L
Công suất : 20  W
Quang thông : 1600  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
950.000VND
Đèn LED gắn tường PWLJJE27
Đèn LED gắn tường PWLJJE27
New!
Mã sản phẩm : PWLJJE27
Công suất : 6  W
Quang thông : 282  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
630.000VND
Công suất
Tuổi thọ
Cấp bảo vệ
Chọn khoảng giá (VNĐ)
Sắp xếp theo
Cảm biến Sensor SS090SE  
Cảm biến Sensor SS090SE  
New!
Mã sản phẩm : SS090SE  
Tuổi thọ : 50000  giờ
296.000VND
Cảm biến Sensor SS040S
Cảm biến Sensor SS040S
New!
Mã sản phẩm : SS040S
Tuổi thọ : 50000  giờ
430.000VND
Đèn LED thanh PWWA36L-24
Đèn LED thanh PWWA36L-24
New!
Mã sản phẩm : PWWA36L-24
Công suất : 36  W
Quang thông : 2340  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
2.352.000VND
Đèn LED thanh PWWA36L/RGB
Đèn LED thanh PWWA36L/RGB
New!
Mã sản phẩm : PWWA36L/RGB
Công suất : 36  W
Quang thông : 1260  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
3.141.000VND
Đèn LED thanh PWWA30L-24
Đèn LED thanh PWWA30L-24
New!
Mã sản phẩm : PWWA30L-24
Công suất : 30  W
Quang thông : 1950  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
2.247.000VND
Đèn LED thanh PWWA30L/RGB
Đèn LED thanh PWWA30L/RGB
New!
Mã sản phẩm : PWWA30L/RGB
Công suất : 30  W
Quang thông : 1050  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
3.010.000VND
Đèn LED thanh PWWA30L
Đèn LED thanh PWWA30L
New!
Mã sản phẩm : PWWA30L
Công suất : 30  W
Quang thông : 1950  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
2.776.000VND
Đèn LED thanh PWWA24L-24
Đèn LED thanh PWWA24L-24
New!
Mã sản phẩm : PWWA24L-24
Công suất : 24  W
Quang thông : 1950  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
1.647.000VND
Đèn LED thanh PWWA24L/RGB
Đèn LED thanh PWWA24L/RGB
New!
Mã sản phẩm : PWWA24L/RGB
Công suất : 24  W
Quang thông : 840  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
2.487.000VND
Đèn LED thanh PWWA24L
Đèn LED thanh PWWA24L
New!
Mã sản phẩm : PWWA24L
Công suất : 24  W
Quang thông : 1560  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
2.176.000VND
Đèn LED thanh PWWA18L-24
Đèn LED thanh PWWA18L-24
New!
Mã sản phẩm : PWWA18L-24
Công suất : 18  W
Quang thông : 1170  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
1.553.000VND
Đèn LED thanh PWWA18L/RGB
Đèn LED thanh PWWA18L/RGB
New!
Mã sản phẩm : PWWA18L/RGB
Công suất : 18  W
Quang thông : 630  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
2.356.000VND