Sản phẩm

Sản phẩm mới
Đèn LED Downlight viền bạc 12W âm trần đổi 3 màu RRDF118L12/CCT
Đèn LED Downlight viền bạc 12W âm trần đổi 3 màu RRDF118L12/CCT
New!
Mã sản phẩm : RRDF118L12/CCT
Công suất : 12  W
Quang thông : 1200  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
228.000VND
Xem thêm
Đèn LED Downlight viền bạc 9W âm trần đổi 3 màu RRDF110L9/CCT
Đèn LED Downlight viền bạc 9W âm trần đổi 3 màu RRDF110L9/CCT
New!
Mã sản phẩm : RRDF110L9/CCT
Công suất : 9  W
Quang thông : 900  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
218.000VND
Xem thêm
Đèn LED Downlight viền bạc 7W âm trần đổi 3 màu RRDF100L7/CCT
Đèn LED Downlight viền bạc 7W âm trần đổi 3 màu RRDF100L7/CCT
New!
Mã sản phẩm : RRDF100L7/CCT
Công suất : 7  W
Quang thông : 700  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
188.000VND
Xem thêm
Đèn LED Downlight viền vàng 12W âm trần đổi 3 màu RRDE118L12/CCT
Đèn LED Downlight viền vàng 12W âm trần đổi 3 màu RRDE118L12/CCT
New!
Mã sản phẩm : RRDE118L12/CCT
Công suất : 12  W
Quang thông : 1200  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
228.000VND
Xem thêm
Đèn LED Downlight viền vàng 9W âm trần đổi 3 màu RRDE110L9/CCT
Đèn LED Downlight viền vàng 9W âm trần đổi 3 màu RRDE110L9/CCT
New!
Mã sản phẩm : RRDE110L9/CCT
Công suất : 9  W
Quang thông : 900  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
218.000VND
Xem thêm
Đèn LED Downlight viền vàng 7W âm trần đổi 3 màu RRDE100L7/CCT
Đèn LED Downlight viền vàng 7W âm trần đổi 3 màu RRDE100L7/CCT
New!
Mã sản phẩm : RRDE100L7/CCT
Công suất : 7  W
Quang thông : 700  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
188.000VND
Xem thêm
Đèn LED Downlight khách sạn 10W PRHM75L10
Đèn LED Downlight khách sạn 10W PRHM75L10
New!
Mã sản phẩm : PRHM75L10 
Công suất : 10  W
Quang thông : 784  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
569.000VND
Xem thêm
Đèn LED Downlight khách sạn 5W PRHM60L5
Đèn LED Downlight khách sạn 5W PRHM60L5
New!
Mã sản phẩm : PRHM60L5
Công suất : 5  W
Quang thông : 444  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
524.000VND
Xem thêm
Đèn LED Downlight khách sạn 3W PRHM60L3
Đèn LED Downlight khách sạn 3W PRHM60L3
New!
Mã sản phẩm : PRHM60L3
Công suất : 3  W
Quang thông : 231  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
478.000VND
Xem thêm
Đèn LED Downlight khách sạn 3W PRHM34L3
Đèn LED Downlight khách sạn 3W PRHM34L3
New!
Mã sản phẩm : PRHM34L3
Công suất : 3  W
Quang thông : 231  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
458.000VND
Xem thêm
Đèn LED Downlight 9W âm trần PRDYY138L9-G2
Đèn LED Downlight 9W âm trần PRDYY138L9-G2
New!
Mã sản phẩm : PRDYY138L9-G2
Công suất : 9  W
Quang thông : 900  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
386.000VND
Xem thêm
Đèn LED Downlight 12W âm trần PRDYY178L12-G2
Đèn LED Downlight 12W âm trần PRDYY178L12-G2
New!
Mã sản phẩm : PRDYY178L12-G2
Công suất : 12  W
Quang thông : 1320  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
550.000VND
Xem thêm
Sản phẩm nổi bật
Đèn sạc khẩn cấp PEMD21SW
Đèn sạc khẩn cấp PEMD21SW
hot
Mã sản phẩm : PEMD21SW
Công suất : 1  W
724.000VND
Xem thêm
Đèn sạc khẩn cấp PEMD23SW
Đèn sạc khẩn cấp PEMD23SW
hot
Mã sản phẩm : PEMD23SW
Công suất : 3  W
1.240.000VND
Xem thêm
Đèn sạc khẩn cấp âm trần PEMF3RC-G2
Đèn sạc khẩn cấp âm trần PEMF3RC-G2
hot
Mã sản phẩm : PEMF3RC-G2
Công suất : 6.5  W
1.164.000VND
Xem thêm
Đèn Exit thoát hiểm PEXF13SC-G2
Đèn Exit thoát hiểm PEXF13SC-G2
hot
Mã sản phẩm : PEXF13SC-G2
Công suất : 3  W
546.000VND
Xem thêm
Đèn Exit thoát hiểm PEXF23SC-G2
Đèn Exit thoát hiểm PEXF23SC-G2
hot
Mã sản phẩm : PEXF23SC-G2
Công suất : 3  W
546.000VND
Xem thêm
Đèn Exit thoát hiểm PEXK26U
Đèn Exit thoát hiểm PEXK26U
hot
Mã sản phẩm : PEXK26U
Công suất : 3.1  W
1.747.000VND
Xem thêm
Đèn Exit thoát hiểm PEXL26U
Đèn Exit thoát hiểm PEXL26U
hot
Mã sản phẩm : PEXL26U
Công suất : 3.1  W
1.747.000VND
Xem thêm
Đèn Exit thoát hiểm PEXM27U
Đèn Exit thoát hiểm PEXM27U
hot
Mã sản phẩm : PEXM27U
Công suất : 7  W
1.954.000VND
Xem thêm
Công suất
Tuổi thọ
Cấp bảo vệ
Chọn khoảng giá (VNĐ)
Sắp xếp theo
Đèn LED Downlight Slim 7W âm trần PDPA97L7 – Eco
Đèn LED Downlight Slim 7W âm trần PDPA97L7 – Eco
Mã sản phẩm : PDPA97L7–E
Công suất : 7  W
Quang thông : 490  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
Xem thêm
Đèn LED Downlight Slim 9W âm trần PDPA122L9 – Eco
Đèn LED Downlight Slim 9W âm trần PDPA122L9 – Eco
Mã sản phẩm : PDPA122L9-E
Công suất : 9  W
Quang thông : 684  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
Xem thêm
Đèn LED Downlight Slim 12W âm trần PDPA162L12 – Eco
Đèn LED Downlight Slim 12W âm trần PDPA162L12 – Eco
Mã sản phẩm : PDPA162L12-E
Công suất : 12  W
Quang thông : 1094  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
Xem thêm
Đèn LED Downlight Slim 18W âm trần PDPA167L18 – Eco
Đèn LED Downlight Slim 18W âm trần PDPA167L18 – Eco
Mã sản phẩm : PDPA167L18-E
Công suất : 18  W
Quang thông : 1507  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
Xem thêm
Đèn LED Downlight viền vàng 7W âm trần đổi 3 màu RRDE100L7/CCT
Đèn LED Downlight viền vàng 7W âm trần đổi 3 màu RRDE100L7/CCT
New!
Mã sản phẩm : RRDE100L7/CCT
Công suất : 7  W
Quang thông : 700  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
188.000VND
Xem thêm
Đèn LED Downlight viền vàng 9W âm trần đổi 3 màu RRDE110L9/CCT
Đèn LED Downlight viền vàng 9W âm trần đổi 3 màu RRDE110L9/CCT
New!
Mã sản phẩm : RRDE110L9/CCT
Công suất : 9  W
Quang thông : 900  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
218.000VND
Xem thêm
Đèn LED Downlight viền vàng 12W âm trần đổi 3 màu RRDE118L12/CCT
Đèn LED Downlight viền vàng 12W âm trần đổi 3 màu RRDE118L12/CCT
New!
Mã sản phẩm : RRDE118L12/CCT
Công suất : 12  W
Quang thông : 1200  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
228.000VND
Xem thêm
Đèn LED Downlight viền bạc 7W âm trần đổi 3 màu RRDF100L7/CCT
Đèn LED Downlight viền bạc 7W âm trần đổi 3 màu RRDF100L7/CCT
New!
Mã sản phẩm : RRDF100L7/CCT
Công suất : 7  W
Quang thông : 700  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
188.000VND
Xem thêm
Đèn LED Downlight viền bạc 9W âm trần đổi 3 màu RRDF110L9/CCT
Đèn LED Downlight viền bạc 9W âm trần đổi 3 màu RRDF110L9/CCT
New!
Mã sản phẩm : RRDF110L9/CCT
Công suất : 9  W
Quang thông : 900  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
218.000VND
Xem thêm
Đèn LED Downlight viền bạc 12W âm trần đổi 3 màu RRDF118L12/CCT
Đèn LED Downlight viền bạc 12W âm trần đổi 3 màu RRDF118L12/CCT
New!
Mã sản phẩm : RRDF118L12/CCT
Công suất : 12  W
Quang thông : 1200  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
228.000VND
Xem thêm
THANH NHÔM GẮN ÂM DÙNG CHO LED DÂY – PA014
THANH NHÔM GẮN ÂM DÙNG CHO LED DÂY – PA014
Mã sản phẩm : PA014
150.000VND
Xem thêm
THANH NHÔM GẮN NỔI DÙNG CHO LED DÂY – PA015
THANH NHÔM GẮN NỔI DÙNG CHO LED DÂY – PA015
Mã sản phẩm : PA015
150.000VND
Xem thêm