• 04-04-2019
  • 2770 Views

Ý nghĩa của các cấp bảo vệ IP

1. IP trên các thiết bị mang ý nghĩa gì?

Chỉ số IP là bảo vệ chống xâm nhập. Đây là một thông số biểu thị cấp độ của lớp vỏ máy bảo vệ thiết bị khỏi sự xâm nhập của bụi bẩn và nước.

2. Cấu trúc của chỉ số IP:

Cấu trúc của cấp bảo vệ IP bao gồm 2 phần là phần chữ IP và phần số (54,55,64 hoặc 65). Số thứ nhất nói lên mức độ bảo vệ chống bụi, số thứ hai nói lên mức độ bảo vệ thấm nước.

3. Ý nghĩa của các chữ số IP:

Số thứ nhất: Mức độ chống bụi
1 Cho biết khả năng ngăn chặn sự xâm nhập của các vật thể rắn lớn hơn 50mm. Bảo vệ từ đối tượng chạm vào các bộ phận đèn do ngẫu nhiên. Ngăn chặn các vật có kích thước, đường kính lớn hơn 50mm.
2 Cho biết khả năng ngăn chặn cuộc xâm nhập của các đối tượng có kích thước, đường kính trung bình lớn hơn 12mm và chiều dài lớn hơn 80mm.
3 Cho biết khả năng ngăn chặn cuộc xâm nhập của các đối tượng rắn lớn hơn 2.5mm, các đối tượng có đường kính hoặc độ dày lớn hơn 2,5 mm để chạm vào các bộ phận bên trong của đèn.
4 Cho biết khả năng ngăn chặn sự xâm nhập của các vật rắn lớn hơn 1.0mm, các đối tượng có đường kính hoặc độ dày lớn hơn 1.0mm chạm vào bên trong của đèn.
5 Chỉ ra bảo vệ bụi, sự xâm nhập hoàn toàn của vật rắn. Dù nó không thể ngăn chặn sự xâm nhập hoàn toàn của bụi nhưng bụi xâm nhập không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của thiết bị.
6 Chỉ ra bảo vệ bụi hoàn toàn. Ngăn chặn sự xâm nhập của các đối tượng và bụi hoàn toàn.
Số thứ hai: Mức độ chống nước
0 Cho biết không có bảo vệ.
1 Ngăn chặn sự xâm nhập của nước nhỏ giọt ở dạng thẳng đứng (như nước mưa, không kèm theo gió) không ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị.
2 Ngăn chặn được sự xâm nhập của nước ở góc nghiêng 15 độ hoặc thiết bị ỏ dạng nghiêng 15 độ. Nước nhỏ giọt thẳng đứng cũng không gây ra tác hại nào.
3 Ngăn chặn sự xâm nhập của tia nước nhỏ và nhẹ, có thể chịu được các tia nước và vòi nước sinh hoạt ở góc nhỏ hơn 60 độ (nước mưa kèm theo gió)
4 Ngăn chặn sự xâm nhập của nước từ vòi phun ở tất cả các hướng.
5 Ngăn chặn sự xâm nhập của nước vòi phun có áp lực lớn ở tất cả các hướng.
6 Ngăn chặn sự xâm nhập của những con sóng lớn. Loại thiết bị có chỉ số này thường được lắp đặt ở trên boong tàu.
7 Thiết bị có khả năng ngâm trong nước 1 thời gian ngắn ở áp lực nước nhỏ.
8 Thiết bị có khả năng ngâm lâu trong nước ở 1 áp suất nước nhất định nào đó mà vẫn hoạt động bình thường và đảm bảo rằng không có hại do nước gây ra.